wstęp

Informacje

Tytułem wstępu, nawiązując do poprzedniej sesji Rady Miejskiej z dn. 27-10-2016 r.

1. Panie radny Rajmundzie Dominikowski, Pan nie jest w stanie mnie obrazić.

2. Rozważam podjęcie kroków prawnych. Na sesji Rady nie będę z Panem o tym dyskutował.

3. Skończyły się czasy, w których towarzysze decydowali o tym, kto będzie radnym, a kto nie. Teraz decydują obywatele w wyborach, zatem poczekajmy cierpliwie na ich werdykt do 2018r.

4. Panie radny Krzysztofie Misiewiczu na sesji Rady Miejskiej rozmawiamy o spółkach miejskich: ZUOS – 306.333zł. / ZWiK – 229.114 zł. / TTBS – 183.412 zł. których właścicielem jest miasto Tczew. Natomiast właścicielem Spółki Akcyjnej Szpitale Tczewskie jest Powiat Tczewski i sprawy tej spółki omawiane są na sesji Rady Powiatu, co jest – jak mawia klasyk oczywistą oczywistością. Zapraszam Pana na najbliższą sesję 29 listopada. Punkt 5 porządku obrad, to informacja z działalności Szpitali Tczewskich S.A. = mała dygresja = DANE.

5. Mam nadzieję, że poniższa prezentacja przypomni radnemu Misiewiczowi działania, jakie przez pewien czas, wspólnie ze mną podejmował w sprawie przebudowy ul. Jedności Narodu.

Panie Przewodniczący mam nadzieję, że od dzisiaj na sesjach Rady Miejskiej poruszane będą tylko merytoryczne sprawy dotyczące naszego miasta i nie pozwoli Pan już więcej na osobiste wycieczki i personalne ataki nie mające niczego wspólnego z działalnością Rady Miejskiej.